Algemene Voorwaarden - verkopers


Laatst bijgewerkt: 19 juli 2023

 1. Inschrijving en toewijzing van beursplekken
  1.1. Verkopers dienen zich vooraf een beursplek te reserveren via onze website of een ander door de Bambini Beurs aangegeven inschrijvingsmethode.
  1.2. De toewijzing van beursplekken geschiedt op basis van beschikbaarheid en keuze in de ticketshop.
  1.3. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren zonder opgaaf van reden.
 2. Beursplek en presentatie
  2.1. Elke toegewezen beursplek is 2 meter breed en 1,70 meter diep.
  2.2. Verkopers dienen hun beursplek netjes in te richten en ook netjes na de beurs achter te laten zonder rommel te laten liggen.
  2.3. De Bambini Beurs biedt de mogelijkheid om een tafel van 2 meter breed en 0,80 meter diep te huren. Deze tafel neemt de gehele breedte van de beursplek in beslag. 2.4. Het is toegestaan om naast de gehuurde tafel een klein kledingrekje te plaatsen bij hoekplekken. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van het kledingrekje.
  2.5 De Bambini Beurs biedt ook de mogelijkheid om een lege beursplek te huren. U dient dan zelf een kledingrek mee te nemen 
  2.6. Verkopers dienen ervoor te zorgen dat hun beursplek geen hinder veroorzaakt voor andere verkopers of bezoekers.

 3. Producten en presentatie
  3.1. Alle producten die worden aangeboden door de verkopers dienen relevant te zijn aan waar de Bambini Beurs voor staat.
  3.2. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en conditie van hun producten. 3.3. Het is niet toegestaan om nieuwe, ondeugdelijke, verboden, of illegale producten aan te bieden.
  3.4. Verkopers dienen eerlijke en duidelijke informatie te geven over hun producten, inclusief prijzen en eventuele gebreken.
  3.5. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om verkopers te verzoeken producten te verwijderen die niet voldoen aan de gestelde eisen.

 4. Aansprakelijkheid en verzekering
  4.1. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor hun beursplek, producten en presentatie. 4.2. De Bambini Beurs is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, of enige andere vorm van schade aan de eigendommen van verkopers.
  4.3. Verkopers worden geadviseerd om een adequate verzekering af te sluiten voor hun producten en stand.

 5. Betaling en annulering
  5.1. Betaling voor de beursplek dient vooraf te geschieden via de aangegeven betaalmethode.
  5.2. Annulering van een beursplek is niet mogelijk. Om iedereen gelijk te behandelen wordt hierin geen uitzondering gemaakt, ongeacht de reden van annulering

 6. Naleving van regels en instructies
  6.1. Verkopers dienen zich te houden aan de regels en instructies van de Bambini Beurs en haar medewerkers.
  6.2. Overtreding van de regels kan leiden tot verwijdering van de beurs en/of uitsluiting van toekomstige evenementen.

 7. Overige bepalingen
  7.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopers op de Bambini Beurs.
  7.2. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  7.3. In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Bambini Beurs naar eigen inzicht.

Door deel te nemen aan de Bambini Beurs, verklaart de verkoper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en zich te houden aan de gestelde regels en richtlijnen.