Algemene Voorwaarden - Algemeen


Voor verkopers:

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2023

 1. Inschrijving en toewijzing van beursplekken
  1.1. Verkopers dienen zich vooraf een beursplek te reserveren via onze website of een ander door de Bambini Beurs aangegeven inschrijvingsmethode.
  1.2. De toewijzing van beursplekken geschiedt op basis van beschikbaarheid en keuze in de ticketshop.
  1.3. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren zonder opgaaf van reden.
 2. Beursplek en presentatie
  2.1. Elke toegewezen beursplek is 2 meter breed en 1,70 meter diep.
  2.2. Verkopers dienen hun beursplek netjes in te richten en ook netjes na de beurs achter te laten zonder rommel te laten liggen.
  2.3. De Bambini Beurs biedt de mogelijkheid om een tafel van 2 meter breed en 0,80 meter diep te huren. Deze tafel neemt de gehele breedte van de beursplek in beslag. 2.4. Het is toegestaan om naast de gehuurde tafel een klein kledingrekje te plaatsen bij hoekplekken. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van het kledingrekje.
  2.5 De Bambini Beurs biedt ook de mogelijkheid om een lege beursplek te huren. U dient dan zelf een kledingrek mee te nemen 
  2.6. Verkopers dienen ervoor te zorgen dat hun beursplek geen hinder veroorzaakt voor andere verkopers of bezoekers.

 3. Producten en presentatie
  3.1. Alle producten die worden aangeboden door de verkopers dienen relevant te zijn aan waar de Bambini Beurs voor staat.
  3.2. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en conditie van hun producten. 3.3. Het is niet toegestaan om nieuwe, ondeugdelijke, verboden, of illegale producten aan te bieden.
  3.4. Verkopers dienen eerlijke en duidelijke informatie te geven over hun producten, inclusief prijzen en eventuele gebreken.
  3.5. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om verkopers te verzoeken producten te verwijderen die niet voldoen aan de gestelde eisen.

 4. Aansprakelijkheid en verzekering
  4.1. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor hun beursplek, producten en presentatie. 4.2. De Bambini Beurs is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, of enige andere vorm van schade aan de eigendommen van verkopers.
  4.3. Verkopers worden geadviseerd om een adequate verzekering af te sluiten voor hun producten en stand.

 5. Betaling en annulering
  5.1. Betaling voor de beursplek dient vooraf te geschieden via de aangegeven betaalmethode.
  5.2. Annulering van een beursplek is niet mogelijk. Om iedereen gelijk te behandelen wordt hierin geen uitzondering gemaakt, ongeacht de reden van annulering

 6. Naleving van regels en instructies
  6.1. Verkopers dienen zich te houden aan de regels en instructies van de Bambini Beurs en haar medewerkers.
  6.2. Overtreding van de regels kan leiden tot verwijdering van de beurs en/of uitsluiting van toekomstige evenementen.

 7. Overige bepalingen
  7.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopers op de Bambini Beurs.
  7.2. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  7.3. In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Bambini Beurs naar eigen inzicht.

Door deel te nemen aan de Bambini Beurs, verklaart de verkoper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en zich te houden aan de gestelde regels en richtlijnen.

Voor bezoekers:

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2023

 1. Ticketverkoop
  1.1. Tickets voor de Bambini Beurs kunnen online worden gekocht via onze website of aan de deur op de dag van het evenement, indien beschikbaar.
  1.2. De prijs van een ticket staat duidelijk vermeld op de website en kan variëren, afhankelijk van eventuele kortingsacties of openingsspeciale aanbiedingen.
  1.3. Door een ticket te kopen, ga je akkoord met de betaling van de opgegeven prijs en de algemene voorwaarden.

 2. Ticketlevering
  2.1. Online gekochte tickets worden per e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat het opgegeven e-mailadres correct is en toegankelijk.
  2.2. Het niet ontvangen van het ticket per e-mail dient zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld, zodat we het probleem kunnen onderzoeken en een oplossing kunnen vinden.

 3. Ticketgebruik
  3.1. Een geldig ticket is vereist voor toegang tot de Bambini Beurs. Het ticket kan op een mobiel apparaat of in geprinte vorm worden getoond. De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend.
  3.2. . Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de beurs (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs).
  3.3. Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het aanbieden van tickets als prijzen, beloningen of in combinatie met andere producten of diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bambini Beurs.

 4. Annulering en restitutie
  4.1. Gekochte tickets worden niet gerestitueerd, tenzij de Bambini Beurs het evenement annuleert of aanzienlijk wijzigt. In dergelijke gevallen zal de koper worden geïnformeerd over de annulering en zal een passende restitutie worden aangeboden.
  4.2. Het wijzigen van een aangekocht ticket naar een andere datum, tijd of evenement is niet mogelijk.

 5. Toegangsvoorwaarden
  5.1. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan personen die de geldende huisregels overtreden of zich misdragen.
  5.2. Kinderen moeten te allen tijde worden begeleid door een volwassene en onder toezicht staan van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en).

 6. Gedrag en veiligheid
  6.1. Bezoekers dienen zich op een respectvolle en veilige manier te gedragen ten opzichte van andere bezoekers, standhouders en het evenementenpersoneel.
  6.2. Het is verboden om wapens, gevaarlijke voorwerpen of illegale substanties mee te nemen naar de beurs. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen en kinderwagens/buggy’s, zijn ten tijde van de beurs niet toegestaan.
  6.3. Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten, promotieactiviteiten of andere vormen van verkoop of reclame uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bambini Beurs.

 7. Aansprakelijkheid
  7.1. De Bambini Beurs is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de bezoekers, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Bambini Beurs.
  7.2. De Bambini Beurs is niet verantwoordelijk voor enige vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het bezoek aan de beurs, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, goodwill of andere immateriële verliezen.

 8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
  8.1. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst.
  8.2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  9.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.