Algemene Voorwaarden - Bezoekers


Laatst bijgewerkt: 14 juni 2023

 1. Ticketverkoop
  1.1. Tickets voor de Bambini Beurs kunnen online worden gekocht via onze website of aan de deur op de dag van het evenement, indien beschikbaar.
  1.2. De prijs van een ticket staat duidelijk vermeld op de website en kan variëren, afhankelijk van eventuele kortingsacties of openingsspeciale aanbiedingen.
  1.3. Door een ticket te kopen, ga je akkoord met de betaling van de opgegeven prijs en de algemene voorwaarden.

 2. Ticketlevering
  2.1. Online gekochte tickets worden per e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat het opgegeven e-mailadres correct is en toegankelijk.
  2.2. Het niet ontvangen van het ticket per e-mail dient zo spoedig mogelijk aan ons te worden gemeld, zodat we het probleem kunnen onderzoeken en een oplossing kunnen vinden.

 3. Ticketgebruik
  3.1. Een geldig ticket is vereist voor toegang tot de Bambini Beurs. Het ticket kan op een mobiel apparaat of in geprinte vorm worden getoond. De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend.
  3.2. . Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de beurs (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs).
  3.3. Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het aanbieden van tickets als prijzen, beloningen of in combinatie met andere producten of diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bambini Beurs.

 4. Annulering en restitutie
  4.1. Gekochte tickets worden niet gerestitueerd, tenzij de Bambini Beurs het evenement annuleert of aanzienlijk wijzigt. In dergelijke gevallen zal de koper worden geïnformeerd over de annulering en zal een passende restitutie worden aangeboden.
  4.2. Het wijzigen van een aangekocht ticket naar een andere datum, tijd of evenement is niet mogelijk.

 5. Toegangsvoorwaarden
  5.1. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan personen die de geldende huisregels overtreden of zich misdragen.
  5.2. Kinderen moeten te allen tijde worden begeleid door een volwassene en onder toezicht staan van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en).

 6. Gedrag en veiligheid
  6.1. Bezoekers dienen zich op een respectvolle en veilige manier te gedragen ten opzichte van andere bezoekers, standhouders en het evenementenpersoneel.
  6.2. Het is verboden om wapens, gevaarlijke voorwerpen of illegale substanties mee te nemen naar de beurs. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen en kinderwagens/buggy’s, zijn ten tijde van de beurs niet toegestaan.
  6.3. Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten, promotieactiviteiten of andere vormen van verkoop of reclame uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bambini Beurs.

 7. Aansprakelijkheid
  7.1. De Bambini Beurs is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de bezoekers, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Bambini Beurs.
  7.2. De Bambini Beurs is niet verantwoordelijk voor enige vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het bezoek aan de beurs, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, goodwill of andere immateriële verliezen.

 8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
  8.1. De Bambini Beurs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst.
  8.2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  9.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.